Агенция за временна заетост
BG  |   FR

ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

ЩО Е ТО АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ?

Предприятие, което осигурява временна работа е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол.

Дейността по осигуряване на временна работа се извършва въз основа на регистрация в Агенция по заетостта и след издаване на удостоверение за регистрация от Министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.

Временната работа, известна още като лизинг на персонал, е стопанска дейност, при която едно юридическо лице – предприятие, което осигурява временна работа (посредник) – осигурява на друго юридическо лице – предприятие ползвател – персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Изпълнявайки договор с “Агенция за временна заетост”, физически Вие работите в предприятието-приемник, но правните ви и социални отношения- трудов договор, заплата, здравни и социални осигуровки и т.н. остават с Агенцията. Тоест, Вие бивате командирован. Или с други думи, ако заминете с ИНТЕРГРУПС за Република Франция като « Селскостопански работник », Вие сключвате договор с нас и сте осигурен в  България, но сте командирован в Франция във френско предприятие-приемник.

Временната работа изисква тристранно споразумение между работещия, работодателя и посредническата агенция. Мотивите на хората, търсещи работа, да предпочетат временен договор са различни. Като се започне с липса на опит и умения и се стигне до лично предпочитание за непрекъсната промяна на работната среда.

Служителите, на които се осигурява временна заетост, не могат да бъдат поставени в по-неблагоприятни условия в сравнение с останалите служители, които работят в преприятието, ползвател на същата или сходна позиция. Нещо повече- наетите за временна работа имат всички права, каквито имат и постоянните служители на дадената компания, според Кодекса на труда в зависимост от характера на работата.

Временната заетост придобива все по-голямо значение в контекста на европейския пазар на труда. Общият брой на временните работници, както и делът им сред активното население расте в повечето страни на ЕС с възникването на новите тенденции в сектора на временната заетост.


КОНТАКТИ

Адрес:
6600 гр. Кърджали, България,
ул. Македония, Информационен център в "Пазар на производителите - Кърджали",
офис № 4
Работно време:
понеделник - петък: 08.00 - 17.00ч.

+359 363 29117