Агенция за временна заетост
BG  |   FR

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Набирането на персонал представлява дейност по привличане на кандидати от които да се подберат нужните сътрудници за успешно осъществяване целите на фирмата. Целта на ефективното търсене на персонал е намирането на възможни най-подходящи кандидати при минимални разходи на време и средства.

Начините за набиране на сътрудници са:

  • Чрез обяви – в тях са изложени спецификацията на работното място, а в редица случай и описание на самото работното място;

  • Чрез бюра па труда и агенции за намиране на работа;

  • Чрез специални мероприятия като ден на отворените врати, срещи в учебни заведения и други;

  • Чрез лични контакти – ръководителят на фирмата на базата на лични познанства и отношения търси и предлага кандидати за вакантните рабтни места. Този начин остава един от най-масовите и разпространени подходи при търсене на сътрудници в реалната практика

Обаче най-подходящият и използван начин за набиране на персонал в ИНТЕРГРУПС е чрез обяви.

В основата на успешния бизнес и развитието на една организация стои най-важната инвестиция – човешкият ресурс. Набирането и подборът на персонал включва привличане на кандидати, анализ и преценка на качествата им, съгласно изискванията на работодателя.


КОНТАКТИ

Адрес:
6600 гр. Кърджали, България,
ул. Македония, Информационен център в "Пазар на производителите - Кърджали",
офис № 4
Работно време:
понеделник - петък: 08.00 - 17.00ч.

+359 363 29117