Агенция за временна заетост
BG  |   FR

ЛИЗИНГ НА ПЕРСОНАЛ

Какво означава лизинг на персонал?

Лизинг на персонал е стопанска дейност, при която едно юридическо лице – предприятие, което осигурява временна работа (посредник) – осигурява на друго юридическо лице – предприятие ползвател – персонал под негово ръководство и контрол. Такава услуга се предоставя до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

ИНТЕРГРУПС е лицензиран като предприятие, което осигурява временна работа съгласно промените в Кодекса на труда, в сила от 2012 г. Преди това временното предоставяне на работници се осъществяваше на практика относително свободно в България и се предлагаше предимно от агенции за подбор на персонал.

Тази сравнително нова услуга на българския пазар е гъвкаво решение за компаниите-работодатели, които имат нужда от нови служители, но не желаят или нямат възможност да ги назначат на постоянен договор при себе си. Причините за това могат да са различни – законови ограничения, фирмена политика, наемане на персонал за натоварен период от годината или за сезонна работа, работа по проекти, както и оптимизиране на дейности чрез изнасяне извън компанията на неспецифични дейности.

Временната заетост придобива все по-голямо значение в контекста на европейския пазар на труда. Общият брой на временните работници, както и делът им сред активното население расте в повечето страни на ЕС с възникването на новите тенденции в сектора на временната заетост. Увеличението трябва да се разглежда в светлината на високата безработица и недостига на квалифицирана работна ръка в Европа, които изискват по-голяма гъвкавост и алтернативни форми на заетост.

В някои част на Европа работещите на временни договори участват активно в международната мобилност. В Люксембург, например, впечатляващо висок процент лица наети от агенции за временна заетост са трансгранични работници. Те живеят в друга държава, но предпочитат да работят в Люксембург, поради относително по-високото заплащане и социални осигуровки. Местните жители представляват само 20% от наетите на временни договори, докато 80% са работници живеещи в съседна държава. Интересно е да се отбележи, че има два пъти повече трансгранични работници в Люксембург на временни договори, отколкото на класическия тип. От друга страна, има и граждани на Люксембург, които предпочитат да живеят в друга държава, и да пътуват ежедневно до родния си град. Преместват се да живеят, например във Франция, а работят в родния си град, комбинирайки предимството на високата заплата с по-евтиния живот извън страната, превръщайки се в трансгранични работници в собствената си страна. Друг пример за „интернационализацията” на пазара на труда е случаят с прехвърляне на работници, например, когато белгиец регистриран в агенция за временна заетост в Люксембург е изпратен на работа в Германия.

 


КОНТАКТИ

Адрес:
6600 гр. Кърджали, България,
ул. Македония, Информационен център в "Пазар на производителите - Кърджали",
офис № 4
Работно време:
понеделник - петък: 08.00 - 17.00ч.

+359 363 29117